Energetische massage

Richt zich meer op energieverstoringen. De massagebewegingen zijn van hoofd naar voeten. Energie wil graag vrij stromen, maar kan verstoord raken door spanningen en problemen. Door middel van deze massage kun je je bewust worden hoe jouw energie is op dat moment.